Program Junior nogometaš je strokovno vodena vadba, ki jo izvajamo v sklopu dveh starostnih skupin.
Vadba je namenjana otrokom I. starostne skupine od 3-5 let ter II. starostne skupine od 6-8 leta starosti.

Z vodeno vadbo Junior nogometaš otroke seznanjamo s tehnikami in taktikami igranja te najbolj priljubljene športne igre na svetu. Naši trenerju vodene vadbe so izkušeni nogometni strokovnjaki in nogometaši z ustrezno licenco.

Sam program Junior nogometaš posebno pozornost posveča pravilom športnega obnašanja NA in OB ogrišču. Seznanjanje s pravili in bontonom športnega obnašanja ugodno vplivamo na otrokov čut ob kasnejšim obiskom različnih športnih tekmovanj.

Za posladek pa v sklopu vodene vadbe za otroke Junior nogometaš, ponujamo tudi možnost seznanitve otrok s katerim od znanih nogometašev.


 

Več informacij je na voljo  na anja.milenkovic14@gmail.com.